Norkart

Enden er nær

Etter nærmere 20 års drift går nå verdens eldste nettbaserte Virtuelle Globus mot slutten. Vi takker de gjenværende entusiaster for følget og håper dere fortsatt vil være med oss på https://3dx.kommunekart.com/?.

Norge i 3D med Norkart Virtual Globe

Dette er en klient-kjener applikasjon for å vise globale geografiske data i vilkårlig oppløsning. Den viser terreng med kart og fly/satelittfoto og eventuelt 3D objekter. Dataene lagres på en server, og hentes ned til din maskin etter behov. Når du beveger deg rundt om i den virtuelle verden blir data lastet og kastet etter som programmet behøver dem.
For internasjonal side gå til: http://www.virtual-globe.info.

Programmet kombinerer forskjellige data for å lage 3D bildene. I kommunene Bærum og Kristiansand brukes høydedata fra henholdsvis laserhøydemålinger og kommunale kart. For Norge utenom disse kommunene brukes høyder fra N50 kartene. For resten av verden brukes de samme data som på vår internasjonale side; SRTM og GTOPO30. Som bildeoverdekning brukes norske ortofoto (fra de samme kilder som brukes i Norge-i-bilder, kan også aksesseres mer effektivt på Zett), samt bilder fra enkelte kommuner som ikke er med i dette samarbeidet (Oslo, Stavanger). Der det ikke er ortofotodekning brukes satelittbilder fra Nasa.

I Kristiansand og Bærum kommune er det generert forenklede 3D bygningsobjekter fra kommunale kartdata. Disse vises i 3D modellen når man velger å starte i et av de startpunktene nedenfor som er merket med ".. med bygninger".


Problemer med Mac

Ett tredjeparts grafikkbibliotek som vi er avhengige av virker dessverre ikke mot nyere mac’er (Mac OS X 10.7 og nyere). Leverandøren er gått konkurs og selv om biblioteket er sluppet som opensourse ser det ut til at videre utvikling vil gå tregt, og vi har neppe kapasitet til å skrive om dette biblioteket selv. Over tid vil vi nok skrive om Globen til å bruke et annet grafikkbibliotek, men har ikke funnet noe som vil være helt dekkende, og siden våre betalende brukere er Windowsmiljøer har ikke dette førsteprioritet.


Den Virtuelle Globusen krever at du har Java 1.5 eller bedre installert på din datamaskin, tester om du har Java:

Eller velg et av startpunktene nedenfor:


Ny! Bergen i 3D

Ny! Drammen i 3D


Kristiansand

Odderøya
Odderøya
Møvig
Kanonene på Møvig
Kjevik
Kjevik flyplass
Vei Otra
Innfartsvel langs Otra
Kristiansand m. bygg
Kristiansand med bygninger

Bærum

Sandvika
Sandvika
Kolsås
Kolsås
Sandvika m. bygg
Sandvika med bygninger

Tønsberg

Tønsberg
Tønsberg sett fra øst
Tønsberg
Tønsberg sett fra vest

Oslo

Nasjonalteateret og Studenterlunden
Nasjonalteateret og Studenterlunden
Karl Johan
Karl Johan
Nydalen
Nydalen
Alna
Alna

Rundt om i Norge

Besseggen
Besseggen
Galdhøpiggen
Galdhøpiggen
Innerdalen
Innerdalen på Nordmøre
Lofoten
Lofoten

Bevege seg rundt

Man kan bevege seg omkring i den virtuelle verden ved å bruke mus og/eller tastekommandoer:

For alle kommandoer øker virkningen av kommandoen når den kombineres med [shift] tasten. Det er også mulig å skrive posisjon og synsretninger for synspunktet rett inn i datafeltene i navigasonspanelet under 3D vinduet.
Musbevegelser for å gå omkring i grafikkvinduet: Taster for å gå omkring i grafikkvinduet: For å fly:
Venstre mustast:
Bevege seg horisontalt (i samme høyde)
Midtre mustast (hjul som mustast) eller
[ctrl]-venstre mustast:
Endre synsretning
Høyre mustast eller
[alt]-venstre mustast:
Roter synspunktet omkring det punktet du peker på
Dreie på hjul:
Gå forover og bakover
Piltaster:
Bevege seg horisontalt (i samme høyde)
[ctrl]-piltast:
Endre synsretning
[alt]-piltast:
Gå sideveis
[PageUp]/[PageDown]-tast:
Gå forover og bakover
a-tast:
Akselerer framover
z-tast:
Brems / akselerer bakover
[Mellomrom]:
Stopp

I øvre venstre hjørne av Virtuell Globus vinduet er det et oversiktskart. Bevegelser i oversiktskartvinduet og 3D vinduet er sammenkoblet. Det er tilsvarende mus- og tastekommandoer for å bevege seg i dette:
Musbevegelser for å gå omkring i kartvinduet: Taster for å gå omkring i kartvinduet:
Venstre mustast:
Bevege synspunktet horisontalt (i samme høyde)
Midtre mustast og hjul eller
[ctrl]-venstre mustast:
Gå opp og ned
Høyre mustast eller
[alt]-venstre mustast:
Roter synsretning
Piltaster:
Bevege synspunktet horisontalt (i samme høyde)
[PageUp]/[PageDown]-tast:
Gå opp og ned
[ctrl]-piltast:
Roter synsretning

Noen gode råd for effektiv navigasjon i 3D verden:

For å bevege seg til et fjernt sted:
Klikk i oversiktskartet. Bruk mushjulet for å øke flyhøyden. Bruk venstre mustast for å dra deg rundt i verden. Bruk mushjulet igjen for å redusere flyhøyden.
For å se et sted fra alle retninger:
Bruk høyre mustast i 3D vinduet for å sirkulere rundt det stedet du peker på. Kombiner gjerne med [shift] for å øke bevegelseshastigheten.

Mulige problemer

Java: Enkelte brukere kan ha problemer med Java instalasjonen eller integrasjonen mellom Java og nettleseren. Denne siden forsøker å finne informasjon om din Java instalasjon, og hjelpe deg med denne, men enkelte nettlesere gir mangelfull informasjon om dette.

Hvis dette er første gang du starter Den Virtuelle Globusen vil du bli spurt om du stoler på data levert av Thawte Freemail Member (det er meg...) og Sun Microsystems. Hvis du svarer no får du ikke startet applikasjonen. Det kan komme en advarsel om at enkelte av sikkerhetssertifikatene er utdatert. Denne advarselen er ikke farlig.

Hvis du får denne feilmeldingen: Unable to launch the application skyldes dette normalt at det er problemer med nettverksforbindelsen eller du har fått feil på nedlasting av programbiblioteker. Hvis det er problemer med nettverksforbindelsen og problemet ikke er på din side så er det bare å vente til senere. Hvis du har fått feil med programbibliotekene må du laste disse på nytt. Skriv kommandoen: "javaws -uninstall" i et CMD (DOS) vindu eller i Kjør... i Windows Start menyen. Prøv så å starte Globen på nytt.

Din nettleser kan spørre om hva den skal gjøre med en fil av type: application/x-java-jnlp-file. Du skal svare at den åpnes med programmet 'javaws'.

Grafikksystem: Denne applikasjonen krever at du har en grafikkakselerator. Programmet setter ikke store krav til grafikkprosessoren, eldre modeller som Radeon 7500 og GeForce2 eller nyere utgaver av Intel integrert grafikk er tilstrekkelig. Det er en stor fordel om det brukes en nyere versjon av styringsprogrammer for grafikkprosessoren (grafikkdrivere). Disse kan lastes ned fra hjemmesidene til din maskinleverandør. Hvis programmet krasjer, eller viser uventede triangler og linjer i "kryss og tvers" over skjermen så skyldes dette normalt feil i grafikkdrivere eller grafikkprosessor. Vi har ellers hatt noe problemer med grafikkprosessorer fra Matrox.

Hvis du får en skjerm som denne: Blaa jord så skyldes dette et problem som oppstår med enkelte grafikkprosessorer. Det vil da hjelpe å bruke et enklere grafikksystem. Åpne Verktøy/Innstillinger menyen. Åpne fanen Brukergrensesnitt og slå av "Vis 3D objekter". Trykk "OK" og start Globen pånytt. I modellene som har bygninger og andre objekter lagt over terrenget så vil ikke de vises med det enklere grafikksystemet.

Internminne: Maskinen bør ha minst 256MB ledig internminne ved bruk av Windows 95-98, og selv dette kan være litt knapt. Windows XP behøver nesten 200MB bare til seg selv, og den Virtuelle Globusen behøver også rundt 200MB, så med Windows XP bør du ha minst 512MB. Windows Vista bruked ca 1 GB for seg selv, og Vista-maskiner bør ha minst 2 GB. Om programmet går tregt, stopper i flere sekunder, tar lang tid for å starte, så er hovedproblemet mest sansynlig for lite minne.

Nettverkshastighet og lokalt lager: Det er en stor fordel med en rask bredbåndsforbindelse, men også langsommere nettverk (også modem/ISDN) kan brukes. Programmet vil lagre data for områder der du har vært på din disk, slik at det går fortere å hente dem opp igjen neste gang du går til det samme området. Dette er til stor hjelp ved bruk av langsomme nettverksforbindelser. Dataene vil være tilgjengelige selv om nettverket er koblet fra. Parametrene for lokalt hurtiglager kan justeres i 'Lokal lagring' (i Verktøy/Innstillinger menyen). Om det blir knapt med plass på disken kan katalogen for lokal lagring slettes uten andre negative virkninger enn at programmet vil måtte laste dataene fra nett igjen.

Brannmur: Hvis du bruker en proxy brannmur (enkelte bedrifter med streng datasikkerhetspolitikk gjør det) så må alle programmer som utveksler data med eksternt internett kjenne adressen til denne. Normalt vil Java hente informasjon om proxy'er fra nettleseren din, men enkelte nettlesere gir ikke fra seg denne informasjonen. Du må da sette dette manuelt i Java kontrollpanelet. Åpne dette som beskrevet under. Åpne 'General' fanen. Velg 'Network settings' og skriv inn data om proxy brannmuren her. Be om hjelp fra systemansvarlig om nødvendig.

Java Kontrollpanel: Velg 'Kjør' i Windows 'Start' menyen. Skriv inn kommandoen 'javaws -viewer' og velg 'Ok'. Eventuelt start 'javaws -viewer' i en kommandotolker ('cmd' eller DOS vindu). Det vil da komme opp to paneler: 'Java Cache Viewer' og 'Java Control Panel'. Lukk 'Java Cache Viewer', det er 'Java Control Panel' vi skal bruke videre.

Java feilmeldingskonsoll: Om det skulle oppstå problemer som du ønsker assistanse for å løse så vil det hjelpe om du kan få opp en meldinger i en 'Java Console'. Start Java kontrollpanel som som forklart over. Åpne fanen 'Advanced'. Finn 'Java Console' og velg 'Show Console'. Neste gang du starter globen vil du også få opp et panel med meldinger fra programmet. Kopier disse inn i en mail og send til meg sammen med en forklaring på dine problemer.


Bakgrunn og historie

Virtual Globe prosjektet ble lansert og gikk første gang online sommeren 2001 og er såvidt vi vet verdens første internettbaserte klient-tjener system for visualisering av globale 3D terrengdata med tilnærmet ubegrenset oppløsning. Det var da utviklet av SINTEF institutt for anvendt matematikk. I 2006 ble globen overtatt av Norkart for fortsatt videre utvikling.

I perioden 2001-2003 var globen basis for EU prosjektet Tellmaris, med formål å utvikle 3D visualisering i informasjonssystemer for båtturister. Den har også blitt brukt i andre utviklingsprosjekter for turistinforasjonssystemer og andre geografisk orienterte visualiseringer.


Kontakt: Rune.Aasgaard@norkart.no.